List

List

Jerzy Stępień - Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w st. Spoczynku, Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Warszawa 01.12.2016r.

Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej IAKS

Targi infraSPORT 2016

Organizatorzy: IAKS POLSKA Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji, Fundacja Promocji Gmin i Polska Korporacja Menedżerów  Sportu

Szanowni Państwo,

Żałuję bardzo, że nie mogę dziś uczestniczyć w Państwa ważnym przedsięwzięciu. Niestety, moje główne obowiązki zawodowe wzywają mnie w inne miejsce, ale chciałbym  chociaż tą drogą podziękować organizatorom Kongresu i Targów za ich organizację w tak dużej skali. Mam nadzieję, że z efektów Państwa pracy skorzystają liczni uczestnicy Kongresu, a przede wszystkim przedstawiciele samorządów terytorialnych, a także organizacje współpracujące z samorządem. Na samorządzie, a szczególnie na gminach, spoczywa obowiązek prowadzenia szeroko rozumianej edukacji, a także wychowania kolejnych pokoleń polskiej młodzieży. Sport zajmuje w tej misji bardzo istotne miejsce. Chodzi w nim przecież nie tylko o sam wynik sportowy, ale przede wszystkim – o rozwijanie wśród młodych ludzi przekonania, że oczekiwane wyniki przychodzą dopiero w wyniku systematycznej dobrze zorganizowanej pracy, która zrazu uciążliwa może przerodzić się w stymulującą do dalszego wytrwałego wysiłku.  Chodzi także o wyrobienie  umiejętności współpracy w zespole – co jest cechą konieczną do każdej prawdziwie efektywnej aktywności we współczesnym świecie.

Sport widziany z takiej właśnie perspektywy przestaje być tylko rozrywką, czy wręcz zabiciem wolnego czasu, ale staje się wypełnieniem ważnej społecznej misji wbudowanej w szeroko rozumianą kulturę – wykraczającą także poza granice nawet najbardziej właściwie rozumianej tzw. kultury fizycznej.

Współczesny sport, tak jak zawsze wcześniej, pozostaje w stałym dialogu z technologią, która wspomaga i rozwija indywidualny wysiłek i determinację. Temu – jak sądzę – służy także dzisiejsze ważne społecznie spotkanie. Mam nadzieję, że rezultaty Kongresu  spełnią w pełni oczekiwania organizatorów i wszystkich ich uczestników. Serdecznie  więc życzę Państwu sukcesu i umocnieniu się w przekonaniu, że także w przyszłości warto tę inicjatywę rozwijać.

 

Jerzy Stępień

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w st. Spoczynku

 Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej

Zobacz infrastrukturę sportową w wymiarze 360o Czytaj więcej

INFRA-SPORT

Targi dla sektora infrastruktury sportowej Czytaj więcej