IAKS Polska

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji
01-531 Warszawa, ul.Wybrzeże Gdyńskie 4
NIP: 5252356934, REGON: 140462841
e-mail: mail@iaks.pl
Numer rachunku: 16 1050 1012 1000 0023 0303 7754 ING BANK


Robert Papis
Sekretarz Generalny IAKS Polska
e-mail: robert.papis@iaks.pl

Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej

Zobacz infrastrukturę sportową w wymiarze 360o Czytaj więcej

INFRA-SPORT

Targi dla sektora infrastruktury sportowej Czytaj więcej