Sympozjum basenowe

Sympozjum basenowe

w tym roku po raz kolejny odbędzie się sympozjum poświęcone basenom i pływalniom. Przeprowadzone panele i dyskusję przyniosą odpowiedzi na wiele pytań, jakie stawiają sobie inwestorzy i zarządcy na każdym z etapów powstawania i zarządzania infrastrukturą basenową.

Więcej informacji: https://www.iaks.org/de/events/leinefelde-worbis-6-september-2018

Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej

Zobacz infrastrukturę sportową w wymiarze 360o Czytaj więcej

INFRA-SPORT

Targi dla sektora infrastruktury sportowej Czytaj więcej