Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej

Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej

01-02.12.2016, Warszawa EXPO XXI
 

Program:

Czwartek  2016-12-01

10:00–11:30

Oficjalne otwarcie Krajowego Kongresu Infrastruktury Sportowej i targów infraSPORT oraz przemowy gości specjalnych
Jarosław Stawiarski
Andrzej Kraśnicki (prezes PKOl)
Łukasz Szeliga
Dr Stefan Kannewischer
(Prezydent IAKS Intern)

Zbigniew Klonowski (IAKS polska) Janusz Samel
Jerzy Stępień
Monika Pyrek-Rokita

11:30–13:00

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna w strategii rozwoju Gmin
Lokalna infrastruktura sportowo-rekreacyjna powinna być odpowiedzią na potrzeby mieszkańców jak również powinna wykorzystywać walory otoczenia Gminy. To właśnie gminne strefy rekreacji są miejscem pierwszych sukcesów sportowych późniejszych Mistrzów. Podczas spotkania dyskutować będziemy jak planować infrastrukturę sportowo-rekreacyjną by wspólnie z pozostałymi elementami tworzyły synergiczną całość strategii rozwoju Gmin. 
Prelegenci:
Marcin Iwaszkiewicz
Wojciech Blecharczyk
Conrad Boychuk
Moderator:
Marek Pietruszka

13:00–14:00

LUNCH  

14:00–15:30

Finansowanie lokalnych inwestycji sportowo-rekreacyjnych.
Każdej inwestycji towarzyszy bardzo ważny element – jej finansowanie. Nasi specjaliści przedstawią nowe formy finansowania inwestycji, jak również poruszą temat nowej perspektywy unijnej i sposobu jej maksymalnego wykorzystania przez Gminy.
Prelegenci:
Robert Perkowski
Agata Dąmbska
Dr Markus Fischer
Moderator:
Dr Rafał Cieślak

15:30–16:30

PRZERWA KAWOWA  

16:30–18:00

Jak efektywnie zarządzać obiektami sportowo-rekreacyjnymi?
Wypracowanie marki obiektu sportowo-rekreacyjego pozwala na kreowanie i generowanie nowych źródeł przychodów. Specjaliści w zakresie zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi podczas dyskusji przedstawią biznesową charakterystykę inwestycji sportowo-rekreacyjnych oraz nowe sposoby na optymalizację kosztów związanych z ich funkcjonowaniem.
Prelegenci:
Norbert Rokita
Grzegorz Kita
Dr Stefan Kannewischer
Moderator:
Jolanta Jedel

Piątek  2016-12-02

09:30–11:00

TRENDY W BUDOWIE I EKSPLOATACJI OBIEKTÓW
Infrastruktura sportów wodnych i rekreacji na terenach nadbrzeżnych - szansą dla Twojej Gminy.
Społeczeństwo coraz częściej aktywnie spędza swój wolny czas, wybierając alternatywne formy aktywności fizycznej. Już nie tylko spacery czy rodzinne wycieczki rowerowe cieszą się popularnością, ale również sporty wodne i rekreacyjne są popularną rozrywką dla całych rodzin. Z tym trendem wiąże się również rozwój infrastruktury sportu wodnych i rekreacyjnych i terenów nadbrzeżnych w Gminach. Nasi specjaliści poruszą i wytłumaczą zmieniające się uwarunkowania prawne związane z infrastrukturą sportów wodnych.
Prelegenci:
Grzegorz Zawistowski
Grzegorz Nowaczewski
Dr Stefan Kannewischer
Jacek Błażejewski
Dr Zbigniew Brenda
Moderator:
Jacek Błażejewski

11:00–11:30

PRZERWA KAWOWA  

11:30–13:00

TRENDY W BUDOWIE I EKSPLOATACJI OBIEKTÓW
Sporty halowe i rekreacja pod dachem.
Budowanie sukcesu naszej inwestycji zaczyna się już na etapie przygotowań do jej projektowania. Podczas debaty dyskutować będziemy o założeniach, jakie trzeba sobie stawiać już podczas projektowania obiektów do sportów halowych, ale również jak dać szansę obiektom przez ich modernizację.
Prelegenci:
Tomasz Wojtkiewicz
Adam Dolot
Moderator:
Marcin Szczesiuk

13:00–14:00

LUNCH  

14:00–15:30

TRENDY W BUDOWIE I EKSPLOATACJI OBIEKTÓW
Strefy rekreacji oraz obiekty przeznaczone dla sportów na wolnym powietrzu?
Strefy rekreacji oraz obiekty przeznaczone dla sportów na wolnym powietrzu muszą zaspakajać potrzeby mieszkańców, ale jednocześnie wykorzystywać potencjał otoczenia w jakim się znajdują. Niezależnie od rodzaju inwestycji, ważne jest aby planowanie i jej finalne wykorzystywanie miało wpływ na powstający projekt i wizję przestrzeni. 
Prelegenci:
Jarosław Panek
Jacek Krzekotowski
Prof. dr Robin Kahler
Moderator:
Dr Zdzisław Paliga

Dlaczego warto poszerzać swoją wiedzę o Infrastrukturze Sportowej?

Minister Sportu

Sektor infrastruktury sportowej w Polsce jest bardzo dynamiczny. Planowanie nowych inwestycji czy też modernizacji obiektów sportowych wymagają rzetelnej i pełnej wiedzy, o tym jak zmieniają się przepisy prawa, jak kształtują się możliwości pozyskania środków finansowych oraz jak rozwijają się światowe trendy.

Każdy, kto jest zaangażowany w rozwój infrastruktury sportowej w Polsce powinien pamiętać, że jego wiedza i doświadczenie są fundamentami inwestycji, którą prowadzi.

Bardzo cieszą liczne zmiany, jakie dokonują się w infrastrukturze sportowej w Polsce, nie tylko w tej strategicznej, profesjonalnej, ogólnokrajowej, ale przede wszystkim tej o znaczeniu lokalnym. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej jest również jednym z elementów strategii Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizowanym m.in. przez wprowadzenie „Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej – edycja 2016”, „Programu modernizacji infrastruktury sportowej”, „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” oraz „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej”. Programy dofinansowania przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, służą zapewnieniu warunków do powszechnego podejmowania aktywności fizycznej na każdym etapie życia oraz tworzenia przestrzeni publicznej sprzyjającej zdrowemu stylowi życia.

Ministerstwo Sportu i Turystyki jest również zaangażowane w inicjatywy, które mają za zadanie wspieranie kadry zarządzającej infrastrukturą sportową w kraju. Dlatego też Minister Sportu i Turystyki objał Honorowym Patronatem jako Minister Sportu i Turystyki, Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej. Wydarzenie odbędzie się w pierwszych dniach grudnia na terenie warszawskiego EXPO XXI. Będzie to spotkanie ekspertów, zarówno z kraju jak i z zagranicy, którzy podczas wystąpień poruszać będą najważniejsze, dla gmin i samorządów terytorialnych, tematy związane z infrastrukturą sportową i rekreacyjną. Kongres zgromadzi wielu polskich i międzynarodowych specjalistów, którzy w kilkudziesięciu panelach tematycznych przybliżą tematykę związaną z inwestowaniem w branżę infrastruktury sportowej, przepisami prawa, sposobami finansowania, a także pokażą przykłady dobrego gospodarowania i rozwoju takiej infrastruktury na przykładzie konkretnych obiektów sportowych w wybranych polskich miastach.

Dzięki takim inicjatywom nasza infrastruktura sportowa może się rozwijać czerpiąc najlepsze wzorce zarówno z kraju, jaki i ze świata – jest to możliwe m.in. dzięki środkom publicznym przeznaczanych na jej rozwój.

Dlaczego warto wziąć udział w Krajowym Kongresie Infrastruktury Sportowej IAKS?

Kongres to wydarzenie, podczas, którego padną odpowiedzi na pytania, które stawia sobie każdy zarządca nieruchomości sportowej, jej architekt lub wykonawca.

Zmienisz swoje spojrzenie na inwestycje sportowe po ich prezentacji w wymiarze 360o

Poznasz sposób jak skutecznie inwestować i planować w sektorze sport

Zobaczysz jak prawidłowo przeprowadzić proces inwestycji, pozyskać środki i uniknąć zadłużenia

Poznasz alternatywne spojrzenia na infrastrukturę sportową

Spotkasz osoby, które zmierzyły się z sukcesem i wyzwaniami, jakie stoją przed Tobą

Zobaczysz jak inni rozwiązują Twoje zmartwienia

 

Zarezerwuj swój udział

Zapytaj o szczegóły

E-mail: mail@iaks.pl.

Weź udział w ankiecie i aktywnie uczestnicz w Kongresie

Kiedy:

01-02.12.2016

Gdzie:

Warszawa EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14. Sprawdź dojazd

Dla Kogo:

Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej skierowany jest do:

  • samorządów miast i gmin;
  • miejskich ośrodków sportu i rekreacji;
  • uczelni wyższych, w szczególności uczelni architektonicznych, budowlanych i sportowych;
  • architektów i projektantów;
  • urbanistów;
  • studentów szkół wyższych, w szczególności architektury ;
  • zarządców obiektów komercyjnych w tym obiektów sportowych, hoteli;
  • inwestorów prywatnych;

Prelegenci:

Stefan Kannewischer

Dr Stefan Kannewischer

Prezes Zarządu IAKS International
Ekspert i konsultant w sektorze sport

Dr Stefan Kannewischer Dyrektor Zarządzający Kannewischer Collection i Kannewischer Management AG. Kannewischer, szwajcarska rodzinna firma, zaplanowała przez przeszło 40 lat, wdrożenie projektów technicznych na 250 publicznych pływalniach oraz wykonała 70 projektów biznesowo-konsultingowych. Firma Kannewischer Collection zarządza 6 wiodącymi kąpieliskami termalnymi w Niemczech.
Dr. Kannewischer pełni funkcję Prezesa IAKS International.

Robin Kähler

Prof. dr Robin Kähler

Ekspert i konsultant w sektorze sport

Prof. dr Robin Kähler jest ekspertem i konsultantem w sektorze sport. Specjalizuje się w projektach związanych z rozwojem sportu gminach ze szczególnym naciskiem na zmiany demograficzne i potrzeby społeczeństwa jak również rozwój infrastruktury sportowej w regionie. Jest członkiem i aktywnie działa w Stowarzyszeniach i Instytucjach wspierających rozwój Infrastruktury Sportowej na terenie Niemiec m.in. w German Association for Sports Science czy też IAKS.

Conrad Boybhuk

Conrad Boychuk

Członek Zarządu IAKS

Conrad Boychuk – Członek Zarządu IAKS oraz Starszy Dyrektor ds. Rekreacji i Rozwoju Przestrzeni HDR/CEI. Conrad jest zaangażowany w projekt i rozwój ponad 40 obiektów rekreacyjnych, Aren, Centrów Fitnessowch, Ośrodków Sportów Wodnych, zlokalizowanych na obszarze Północnej Ameryki. Conrad posiada bogate doświadczenie z zakresu procesów planowania zagospodarowania terenów publicznych. Poprzez rozwój obiektów sportowo-rekreacyjnych przyczynia się do wypełniania/zaspokajania holistycznych potrzeb społeczności.

Rafał Cieślak

Dr Rafał Cieślak

Radca prawny

Dr Rafał Cieślak – adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim, radca prawny. Specjalizuje się w zagadnieniach partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych, pomocy publicznej, funduszy unijnych, inwestycji komunalnych i finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Wojciech Blecharczyk

Dr Wojciech Blecharczyk

Samorządowiec

Dr Wojciech Blecharczyk – Długoletni samorządowiec, były wiceprzewodniczący Narodowej Rady Ekologicznej w Warszawie, wiceprezes ZG LOP w Warszawie, nauczyciel akademicki autor publikacji z zakresu waloryzacji środowiska i promocji turystyki.
Członek PKOL / komisja sport i środowisko / współorganizator wielu zawodów sportowych rangi mistrzostw kraju, Europy i Świata / hokej, łyżwiarstwo szybkie, Ice Racing / Uczestnik wielu konferencji i kongresów krajowych i zagranicznych związanych z tematyką powiązań rozwoju infrastruktury sportowej i turystycznej w zgodzie z zasadami ekorozwoju. Od początku związany z Polskim IAKS.

Marek Pietruszka

Marek Pietruszka

Marek Pietruszka – Wieloletni pracownik w organizacjach i jednostkach administracji (państwowej i samorządowej) sektora kultury fizycznej i sportu. Był m.in.: Prezesem klubów sportowych: RKS „Ursus” i Legia -Daewoo S.S.A, Sekretarzem Generalnym PZPN, członkiem Komisji Współzawodnictwa Klubowego UEFA, Zastępcą Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu, zasiadał we władzach spółek Skarbu Państwa działających w na rynku nieruchomości, ostatnio Zastępca Dyrektora Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Członek Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu.

Norbert Rokita

Norbert Rokita

Prezes Zarządu Arena Szczecin Operator

Norbert Rokita – Prezes Zarządu Arena Szczecin Operator, od dwóch lat zarządza halą widowisko-sportową Azoty Arena. Tym samym, jako pierwszy w Polsce realizuje projekt zarządzania inwestycją sportową poprzez prywatną firmę. Współzałożyciel i twórca jednej z pierwszych w Polsce agencji marketingu sportowego. Manager czołowych Polskich lekkoatletów.

Jolanta Żyśko

Jolanta Żyśko

Członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej

Jolanta Żyśko od 1990 roku zaangażowana w prace naukowo-badawcze na gruncie nauk organizacji i zarządzania sportem. Zrealizowała szereg projektów badawczych dotyczących zarządzania sportem w wielu aspektach. Wzięła udział w kilku projektach badawczych realizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej. Obecnie jest członkiem Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w sporcie. Jest autorką ponad 100 publikacji (w tym ponad 40 w języku angielskim), uczestniczyła w ponad 80 konferencjach, w tym w 50 z referatami (30 na międzynarodowych konferencjach i kongresach), i kilkoma referatami wprowadzającymi lub kluczowymi. Członek wielu organizacji naukowych i profesjonalnych z obszaru zarządzania sportem, m. in. Jest członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Sportem (European Association for Sport Management (EASM), członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Socjologii Sportu (European Association for Sociology of Sport (EASS) oraz Miedzynarodowego Towarzstwa Nauk Społecznych w Sporcie (International Society for the Social Sciences of Sport – ISSSS), oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego i Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu.
W roku 2004/05 odbyła roczny staż w Institute of Sport and Leisure Policy, w Loughborough University. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu wpływu polityki ponadnarodowej na zarządzanie sportem w krajach europejskich oraz zarządzania strategicznego w sporcie w kraju i poza granicą. Między innymi jako profesor wizytujący oraz w ramach wymiany programu Erasmus do: the German Sport University in Cologne (Deutsche Sporthochschule Köln), University of Jyväskylä (Faculty of Sport and Health Sciences), Bayreuth University (Faculty of Law, Business and Economics) oraz Lithuanian Sports University in Kaunas.
Obecnie rektor Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie, wchodzącej w skład Grupy Uczelni Vistula.

Jacek Krzekotowski

Jacek Krzekotowski

Przewodniczący do spraw sportu W-M SZS

Jacek Krzekotowski – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe zarządzania i organizacji sportem uzyskując tytuł menedżera sportu. Członek Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu. Od września 1996 roku dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, a od 2004 roku dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Obecnie pracuje na Samodzielnym stanowisku do spraw sportu, turystyki i promocji w Urzędzie Miejskim w Ostródzie. Od 1996 roku członek Zarządu Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Olsztynie, a od 2008 roku do chwili obecnej wice przewodniczący do spraw sportu W-M SZS. Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu obiektami sportowymi oraz organizacji imprez sportowych. Uczestniczył w pracach dotyczących budowy nowych obiektów sportowych w Ostródzie między innymi: stadionu piłkarskiego, wyciągu nart wodnych, kąpieliska sezonowego, kompleksów sportowych „Moje boisko ORLIK 2012”, przystani jachtowej oraz pola biwakowego. Obecnie uczestniczy w budowie nowego stadionu lekkoatletycznego w Ostródzie. Jest i był organizatorem i współorganizatorem imprez sportowych między innymi : Ostródzkich Biegów Ulicznych, Ostródzkiego Półmaratonu św. Jerzego, Gali Boksu Zawodowego, imprez siatkarskich, współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady.

Jacek Błażejewski

Jacek Błażejewski

Członek Komitetu ds. Umowy Partnerstwa, Partner Zarządzający Grant Thornton

Jacek Błażejewski, 13 letnie doświadczenie w zakresie dotacji ze środków europejskich. Współtwórca wielu wniosków, studiów wykonalności, biznesplanów. strategii i planów rozwoju, programów rewitalizacji i innych. Wcześniej przez 16 lat w bankowości na stanowiskach dyrektorskich. Działacz gospodarczy w IPH w Toruniu, K-POP Lewiatan, członek rad nadzorczych. Wykładowca na kursach i studiach podyplomowych. Członek Komitetu ds. Umowy Partnerstwa.

Marcin Szczesiuk

Marcin Szczesiuk

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c.

Marcin Szczesiuk (ur. 14 stycznia 1973 r. w Warszawie) – Magister inżynier architekt, absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej. Pracę dyplomową obronił w 1997 roku. Pracę zawodową rozpoczął w trakcie studiów w 1992 roku. Po studiach w 1996 roku rozpoczął pracę w KIPP Projekt Sp z o.o. na stanowisku asystenta projektanta, a następnie projektanta. Od 2002 roku prowadzi własna działalność gospodarczą. W 2003 roku uzyskał uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i został członkiem Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. W 2006 roku założył wraz z Moniką Wilczek – Pieniak spółkę cywilną pod nazwą ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. , którą prowadzi do dnia dzisiejszego. W trakcie kariery zawodowej projektował wiele obiektów sportowych, mieszkaniowych, użyteczności publicznej i biurowych. Jest projektantem m.in. ERGO ARENY na granicy miast Gdańska i Sopotu.

Grzegorz Zawistowski

Grzegorz Zawistowski

Koordynator Rady Programowej Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego

Z wykształcenia mgr inż. Inżynierii biomedycznej (Politechnika Warszawska), studia podyplomowe Zarządzanie w Administracji Publicznej (Akademia L. Koźmińskiego). Samorządowiec – radny Rady m. st. Warszawy (1994 – 2002), starosta warszawski (1999 – 2000), burmistrz dzielnicy Targówek m st. Warszawy (2006 – 2014).

Marcin Iwaszkiewicz

Marcin Iwaszkiewicz

architekt

Wspólnik i założyciel PIG architekci oraz członek zarządu biura architektonicznego Retail & Development. Od początku kariery zawodowej członek międzynarodowych zespołów zajmujących się projektami budynków użyteczności publicznej m.in. Stadionu Narodowego w Warszawie, stadionu w Krasnodarze, stadionów w Ankarze, Antalii i Sumquaiyt, a także współautor koncepcji stadionów miejskich w Chorzowie i Olsztynie. W przeszłości współpracował z międzynarodowymi biurami architektonicznymi m.in. OMA, gmp i JSK. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz TU/e Eindhoven, członek SARP.

Agata Dąmbska

Agata Dąmbska

Ekspertka i współzałożycielka think tanku Forum Od-nowa, projektującego i wdrażającego zmiany systemowe w sektorze publicznym. Współautorka raportu „Samorząd 3.0”, publicystka mediów ogólnopolskich i samorządowych, działaczka trzeciego sektora.

Robert Perkowski

Robert Perkowski

Burmistrz

Urodzony 23.01.1977 roku w Siemiatyczach. Absolwent Zarządzania i Marketingu oraz Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie, absolwent studiów podyplomowych traktujących o analityce zarządzania. W 2001 roku odbył półroczny staż zagraniczny przy kanadyjskim Qeen's University (wymiana w ramach programu studenckiego AIESEC). W latach 1998-2002 Radny Miasta Ząbki, w latach 2002-2006 Radny Powiatu Wołomińskiego, w latach 2002-2006 zajmował różne stanowiska w resorcie Ministerstwa Sprawiedliwości, od 2006 roku Burmistrz Miasta Ząbki. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju MŚP. Prelegent wielu konferencji w kraju i za granicą poświęconych bezpłatnemu transportowi publicznemu oraz administracji publicznej

Grzegorz Kita

Grzegorz Kita

Prezes i właściciel Sport Management Polska

Grzegorz Kita - Ekonomista, inwestor, menadżer. Prezes i właściciel Sport Management Polska (zał. 2002). Najbardziej znany w Polsce specjalista z zakresu marketingu i konsultingu sportowego oraz prekursor i pionier tego rynku. Najczęściej cytowany w mediach ekspert z zakresu marketingu sportowego w Polsce.

W swojej karierze zrealizował ponad 250 projektów marketingu sportowego. Zasłynął m.in. przygotowaniem strategii i wypromowaniem polskiego pływania w latach 2005-2008, realizacją projektu T-Mobile Ekstraklasa dla T-Mobile (2012-2015) oraz wielkimi transakcjami sprzedażowymi w futbolu (ITI – Legia Warszawa, Allianz – Górnik Zabrze). Realizował także szereg projektów doradczych. Pracował m.in. dla Allianz, T-Mobile, Bioton, STS, Telefonia Dialog, McDonald’s, Energa, BASF, Campus, Michelin, Coca Cola, Tauron, CH Manufaktura, PKE i wielu innych.

Jako wyłączny przedstawiciel reprezentował narodowe reprezentacje Polski w pływaniu, lekkiej atletyce, kajakarstwie czy taekwondo. Współorganizował także Ekspedycję Campus Syberia Mongolia i współpracował przy rajdzie pustynnym RMF Morocco Chalenge. Ma także szereg doświadczeń w działaniach dla władz samorządowych. Realizował projekty m.in. dla Warszawy, Gdańska czy Białegostoku.

Przed założeniem SMP Grzegorz Kita pracował w latach 2003-2004 jako Dyrektor Generalny klubu piłkarskiego Legia Warszawa a później Wiceprezes Zarządu Polonii Warszawa. Jako Dyrektor Generalny Legii Warszawa był architektem przemian własnościowych w tym klubie uwieńczonych transakcją z koncernem ITI. W latach 2000-2002 był głównym strategiem koncernu przemysłowo-budowlanego Mostostal-Export S.A. W ramach swoich obowiązków odpowiadał za politykę strategiczną koncernu, nadzór korporacyjny nad spółkami zależnymi oraz relacje inwestorskie. Koncern Mostostal – Export w ówczesnym czasie składał się z ponad 30 spółek zależnych a skonsolidowane przychody roczne przekraczały wartość 1,3 miliarda złotych. W latach 1993-1999 był zawodowym inwestorem giełdowym.

Prowadzi również szeroką działalność naukową i szkoleniową. Jest autorem szeregu autorskich koncepcji i zagadnień związanych z biznesem sportowym. W ramach działalności naukowej m.in. stworzył i wykładał pionierski przedmiot „Zarządzanie produktem klubu sportowego” na WSEwS w Warszawie. Wykłada także dla Polskiej Akademii Sportu oraz wyższych uczelni. Jest także cenionym prelegentem na wielu kongresach i seminariach poświęconych marketingowi i konsultingowi.

Zbigniew  Brenda

Dr Zbigniew Brenda

Absolwent kierunku geografia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od wielu związany jest ze służbami planowania przestrzennego. W swoim dorobku zawodowym posiada bardzo liczne opracowania studialne i projektowe z zakresu planowania przestrzennego oraz gospodarki przestrzennej. Aktualnie pracuje jako nauczyciel akademicki w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, gdzie prowadzi zajęcia na kierunku budownictwo. Jego dorobek naukowy stanowi kilkadziesiąt publikacji oraz wiele referatów i wykładów wygłoszonych na konferencjach naukowych i seminariach. Jest także aktywnym członkiem Kujawskiego Stowarzyszenia Gospodarczego.

Jarosław Panek

Jarosław Panek

Z-ca dyrektora biura zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

W ROT WŚ pracuje do pięciu lat, wcześnie od samego początku kariery zawodowej związany z dziennikarstwem. Kierownik działu ekonomicznego i redaktor naczelny „Gazet Kieleckiej” , a potem kierownik działu gospodarczego w największej świętokrzyskiej gazecie - dzienniku „Echo Dnia”. W ROT WŚ pełni także rolę rzecznika prasowego. Przez dwa lata był konsultantem do spraw mediów i wizerunku w ramach unijnego projektu „ Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - Promocja”, w ramach którego powstała marka turystyczna „ Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo”. Nadzorował kreację i emisję reklam Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo w telewizji, radiu i prasie drukowanej.

Dr Zdzisław Paliga

Dr Zdzisław Paliga

Dr nauk o kulturze fizycznej; autor 68 publikacji naukowych m.in. z zakresu usytuowania kultury fizycznej, sportu i turystyki w administracji rządowej i samorządowej oraz rozwoju i zarządzania infrastrukturą sportową; uczestnik ponad 40-tu konferencji i kongresów.

Obecnie Kanclerz AWF we Wrocławiu, Wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS, Członek Rady Nadzorczej OSiR w Miliczu a także Ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego w 9 dziedzinach m.in. inwestycje i doradztwo dla przedsiębiorstw, turystyka, infrastruktura mieszkalnictwa, infrastruktura edukacyjna, lokalne programy rewitalizacji; Ekspert Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Wcześniej: Z-ca dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu; Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; Ekspert Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu; Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dziedzinach: sport i rekreacja, infrastruktura systemu oświaty, infrastruktura turystyczna w tym kongresowa i targowa; Ekspert RPO w dziedzinach: odnowa zdegradowanych obszarów miejskich, infrastruktura turystyczna i infrastruktura kultury, infrastruktura edukacyjna i rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych i szkolnictwa wyższego.

Pełnił wiele funkcji społecznych m.in.: Członek Międzyresortowego Komitetu Sportu Dzieci i Młodzieży; Przewodniczący Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Makroregion Dolnośląski; Wiceprzewodniczący Komisji Sportu Dzieci i Młodzieży UKFiS; Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Konfederacji Sportu; Wiceprzewodniczący Komisji Nadziei Olimpijskich PKOl.

Adam Dolot

Dr inż. Adam Dolot

architekt

Doktor inżynier architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Od roku 1991 związany z biurem projektowo-badawczym „Arhead” Sp. z o.o. – od 1995 roku na stanowisku projektanta (po uzyskaniu uprawnień projektowych bez ograniczeń w specjalności architektonicznej). W trakcie praktyki zawodowej projektował wiele obiektów użyteczności publicznej (w tym zespoły sportowe), budynków biurowych a także opracowywał projekty związane z adaptacją i przebudową obiektów zabytkowych. Równocześnie z praktyką projektową prowadzi zajęcia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej - od 1997 roku jako asystent, a od 2006 roku jako adiunkt w Zespole Architektury i Urbanistyki. Od 2013 roku kierownik Zespołu Architektury Urbanistyki i Rysunku.

Patronat:

Patronat Honorowy

Patronat

Patronat merytoryczny

Patron medialny

Partner brązowy:

Organizatorzy:

Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej

Zobacz infrastrukturę sportową w wymiarze 360o Czytaj więcej

INFRA-SPORT

Targi dla sektora infrastruktury sportowej Czytaj więcej