II Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej IAKS 2017

II Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej IAKS 2017

Już we wrześniu odbędzie się II Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej IAKS oraz towarzyszące Targi Infrastruktury Sportowej i Sprzętu Sportowego infraSPORT .

Podczas dwóch dni Kongresu, uczestnicy będą mieli szansę porozmawiania z ekspertami z całego świata, zobaczą jak prawidłowo przeprowadzać proces inwestycji, pozyskiwać środki i unikać zadłużenia oraz jak inwestować i planować w sektorze sport. Będą mieli szansę zapoznania się z nowym, alternatywnym spojrzeniem na inwestycję.

Kongres jak i Targi infraSPORT skupią się na wymianie doświadczeń, warsztatach oraz kontraktacji sprzętu i usług związanych z projektowaniem, budową, wyposażeniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.

Kongres zgromadzi wielu polskich i międzynarodowych specjalistów z branży infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, którzy w kilkudziesięciu panelach tematycznych przybliżą tematykę związaną z inwestowaniem w branżę infrastruktury sportowej, przepisami prawa, wsparcia odpowiednich funduszy unijnych, a także pokażą przykłady dobrego gospodarowania i rozwoju takiej infrastruktury w miastach polskich na wybranych przykładach.

Dlaczego warto wziąć udział w Krajowym Kongresie Infrastruktury Sportowej IAKS?

Kongres to wydarzenie, podczas, którego padną odpowiedzi na pytania, które stawia sobie każdy zarządca nieruchomości sportowej, jej architekt lub wykonawca.

Zmienisz swoje spojrzenie na inwestycje sportowe po ich prezentacji w wymiarze 360o

Poznasz sposób jak skutecznie inwestować i planować w sektorze sport

Zobaczysz jak prawidłowo przeprowadzić proces inwestycji, pozyskać środki i uniknąć zadłużenia

Poznasz alternatywne spojrzenia na infrastrukturę sportową

Spotkasz osoby, które zmierzyły się z sukcesem i wyzwaniami, jakie stoją przed Tobą

Zobaczysz jak inni rozwiązują Twoje zmartwienia

Sprawdź szczegóły II Krajowego Kongresu Infrastruktury Sportowej IAKS

program, prelegenci, lokalizacja, godziny otwarcia, kontkt, rejestracja www.infrasport.pl


Targi infraSPORT

Na uczestników II edycji kongresu i targów czekać będzie   ponad 500m2 powierzchni wystawienniczej, strefa networkingowa, specjalna strefa kongresowa. Wzorek roku ubiegłego odbędzie się 6 paneli dyskusyjnych podzielonych na zagadnienia związane z zarządzaniem, finansowaniem, architekturą oraz całą strategią rozwoju infrastruktury sportowej w ramach jednostek samorządowych o których opowiadać będą specjaliście ze świata jak również z Polski.

Wśród tematyki poruszanej na Kongresie pojawią się zagadnienia dotyczące alternatywnych form infrastruktury sportowej mówić będziemy m.in. o lodowiskach, zewnętrznych siłowniach, ścieżkach zdrowia oraz o pomysłach jak optymalizować ich działanie. Przedstawimy pomysły na to jak zachęcać mieszkańców do korzystania z już obecnej infrastruktury sportowej tak aby żyła i spełniała swoje cele a nie jedynie „ładnie wyglądała”.

Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej

Zobacz infrastrukturę sportową w wymiarze 360o Czytaj więcej

INFRA-SPORT

Targi dla sektora infrastruktury sportowej Czytaj więcej